هرزگرد 1/2 صاف

قیمت مصرف کننده: 166,400 تومان

هرزگرد تمام برنج سایز 1/2

جهت استفاده بین شلنگ و لانس سمپاش

ورودی 1/2 و 1.5-14

خروجی 1/2

دسته: برچسب: