هرزگرد سمپاش 1/2 نود درجه

قیمت مصرف کننده: 188,500 تومان

هرزگرد 1/2 نود درجه

یک سر مادگی 1/2

یک سر نری 1/2 و مادگی 1.5-14

جنس : برنج

مناسب برای شلنگ جمع کن