مهره آلومینومی 6 لانس آلفا

قیمت مصرف کننده: 14,300 تومان

مهره آلومینومی 6 پهلو لانس دو نازل آلفا

جهت استفاده در لانس های دو نازل آلفا

جنس :آلومینوم