لانس سمپاشی تک نازله آلفا 15

قیمت مصرف کننده: 318,500 تومان

لانس سمپاشی تک نازله آلفا 15 از جنس برنج ساخته شده است و بیشتر برای سمپاشی با دستگاههای خودپاش استفاده می شود.

توضیحات

لانس سمپاشی تک نازله آلفا 15 از جنس برنج ساخته شده است و بیشتر برای سمپاشی با دستگاههای خودپاش استفاده می شود.دستگاههای خودپاش دستگاهی است که در انتهای دستگاههای سمپاش تراکتوری بسته می شود و بدون نیاز به کارگر سمپاشی می کند. این نمونه از لانس های تک نازله اغلب به صورت تعدادی به دستگاههای خودپاش متصل می شوند به طور مثال 4 عدد از لانس سمپاشی تک نازله آلفا 15 به سمت راست و 4 عدد دیگر آن به سمت چپ دستگاه خودپاش وصل می شود و با استفاده از آن سمپاشی صورت می گیرد. همین نمونه از لانس سمپاشی تک نازله با دسته سبز نیز ارائه می گردد.

دستگاه خودپاش:

اطلاعات بیشتر

گارانتی

گارانتی یک ساله