زانو پلاستیکی لانس دونازل آلفا

قیمت مصرف کننده: 6,500 تومان

زانوی یدکی مخصوص لانس آلفا دو نازل

جنس از پلاستیک الترامید

رنگ طوسی