تبدیل برنجی 1/2 به 1/4 رزوه خارجی

قیمت مصرف کننده: 35,000 تومان

تبدبل برنجی شلنگ سایز 10 با سر شلنگی 1/2 به شلنگ سایز 8.5 با سر شلنگی سایز 1/4 . هر دو سر از با رزوه خارجی دنده شده اند. مناسب برای مواقعی که شلنگ سمپاش سایز 10 با خروجی 1/2 میباشد ولی لانس سمپاش رزوه 1/2 جهت اتصال ندارد . با استفاده از این رابط به راحتی میتوانید شلنگ سمپاش سایز 1/2 را به لانس سمپاش متصل نمایید

توضیحات

تبدیل برنجی از 1/2 به 1/4

مخصوص سمپاش

هر دو سر رزوه خارجی