آلفا کشت ابزار در نمایشگاه گلخانه ، ساخت و بهره برداری از گلخانه در محل نمایشگاههای بین المللی اصفهان از تاریخ 27 الی 30 اردیبهشت شرکت نمود و در خدمت مشتریان و مراجعه کنندگان محترم بود.تصاویر این نمایشگاه در ادامه آمده است.