بزرگترین رویداد کشاورزی ایران شامل:

  • سامانه های نوین آبیاری
  • ماشین آلات
  • نهاده ها
  • گلخانه و کشت های گلخانه ای

نمایشگاه جامع کشاورزی ایران

12 تا 15 دی ماه 1402

ساعت بازدید 9 الی 15

مکان: نمایشگاه بین المللی تهران

بزرگراه شهید چمران